Ogłoszenia

Ogłoszenia 18 Październik 2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

29 NIEDZIELA ZWYKŁA

18. 10. 2020

Każde liturgiczne spotkanie z Jezusem jest szansą i wezwaniem do oddawania czci Bogu. Jest to zarazem czas, kiedy możemy prosić o to, aby na ścieżkach naszego codziennego życia skłaniał ku nam swe ucho i strzegł nas jak źrenicy oka. W duchu wiary chciejmy wsłuchiwać się w Boże słowo, które jest zawsze aktualne, wciąż ponadczasowe.

Przedostatnia niedziela miesiąca obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny, rozpoczynając jednocześnie Tydzień Misyjny.

Nabożeństwa różańcowe odprawiamy codziennie o godz. 17:30 zapraszamy na nie wszystkich.

Dzisiejsza składka kopertowa jest przeznaczona na potrzeby parafii.

KALENDARZ LITURGICZNY:

We wtorek, wspomnienie Św. Jana Kantego, prezbitera, patrona naszej diecezji.

W czwartek, wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża.

„Bóg-Zapłać” grupie sprzątającej kościół i za ofiarę 90 zł na kwiaty i środki czystości do kościoła.

Kościół sprzątali:       

Halina Puda

Krystyna Tlałka

Helena Krzyżowska

Maria Walczak

Anna Janoszek

Małgorzata Rom

Gabriela Ksiądz

Elżbieta Janoszek

Maria Pająk

Można składać wypominki roczne i jednorazowe w zakrystii lub kancelarii parafialnej

Od przyszłej niedzieli Msze św. wieczorne będą o godz. 17:00.

W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Misyjne drogi, a także kalendarze rolników w cenie 25zł i kalendarze misyjne w cenie 5zł.

Słowo ks. bp ordynariusza Romana Pindla.

Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas wszystkich wezwaniem do odpowiedzialności i miłości bliźniego. Zasady sanitarne oraz wprowadzane obostrzenia mają nam pomóc zatroszczyć się o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. Dlatego bardzo prosimy wszystkich Wiernych naszej diecezji o przyjęcie ze zrozumieniem i przestrzeganie poniższych zaleceń.

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne:

W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. W naszym kościele może być 80 osób.

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia). Powiat żywiecki jest w strefie czerwonej.

1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

3. Do odwołania nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych i duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Wszyscy obecni w kościele – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);

5. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;

6. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;

7. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę.

8. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele.

Na ten trudny czas przyjmijmy również słowa Przewodniczącego KEP,

Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego:

„Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

W tych trudnych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.”

KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA


Poniedziałku – piątku w godz. 7:30 – 8:00

Poniedziałku – piątku w godz. 18:30 – 19:00

 

NIECZYNNA


W Pierwszy Piątek miesiąca

W niedzielę i święta przypadające w tygodniu

W dniu spowiedzi parafialnej

KONTAKT

ADRES


Koszarawa 100
34-332 Koszarawa

Tel.: 33 863 94 29

 

KONTO BANKOWE PARAFII


Bank Spółdzielczy Jeleśnia
nr: 54 8118 0002 0014 1077 3000 0010

TWITTER BP ROMANA

Copyright © 2017. Created by .