Wydarzenia

MODLITWA W RODZINIE W WIELKI CZWARTEK

Rodzina gromadzi się wokół stołu nakrytego białym obrusem. Na środku stołu kładziemy krzyż (lub obraz Jezusa), egzemplarz Pisma Świętego (zaznaczamy fragment z Ewangelii św. Jana –J 13, 1-15), obok jedną, dużą świecę (na razie zgaszona, zapalimy ją na początku nabożeństwa), obok zapałki. Jeśli w domu są dzieci warto po przeczytaniu Ewangelii i komentarza papieża Franciszka porozmawiać z nimi o usłyszanym słowie. Nabożeństwo prowadzi ojciec rodziny lub inna starsza osoba. Prowadzący ma wydrukowany tekst nabożeństwa (literka „P”–Prowadzący, pozostali członkowie wspólnoty oznaczeni literką „W”–Wierni).

1.Słuchanie i rozważanie Słowa. Wszyscy stoją wokół stołu

P:W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

P:Światło Chrystusa (zapalenie świecy)

W:Bogu niech będą dzięki

P:Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich”(Mt 18,20). Wierzymy, że jesteś tu teraz pośród nas. Jesteś też obecny w swoim słowie. Daj nam Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjęli Twoją Ewangelię i kierowali się nią w codzienności.

Ojcze nasz…

P: Usiądźmy. Gromadzimy się w ten wieczór Wielkiego Czwartku, by razem z całym Kościołem obchodzić pamiątkę tego dnia, w którym nasz Pan Jezus zasiadł ze swoimi uczniami do Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to umył apostołom nogi, zostawiając nam przykład miłości wzajemnej i ustanowił dla nas sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Z wdzięcznością za te dary wysłuchajmy fragmentu z Ewangelii św. Jana, który opisuje to wydarzenie.

Wyznaczona wcześniej osoba lub prowadzący czyta z Biblii fragment Ewangelii św. Jana (J 13, 1-15)

P: Teraz posłuchajmy rozważania papieża Franciszka:

Wysłuchaliśmy tego, co Jezus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest to gest pożegnania, jest jakby dziedzictwem, które nam zostawia. On jest Bogiem, a stał się sługą, naszym służącym. I takie jest to dziedzictwo: również wy macie być sługami dla siebie nawzajem. A On poszedł tą drogą z miłości: także wy macie miłować się wzajemnie i służyć sobie w miłości. Oto spuścizna, którą pozostawił nam Jezus.I ten gest umycia nóg ma wymowę symboliczną –wykonywali go niewolnicy, słudzy współbiesiadnikom, ludziom, którzy zasiadali do obiadu czy kolacji, gdyż wszystkie drogi były wówczas ziemne, toteż gdy ludzie przychodzili do domu, trzeba było je umyć. I Jezus wykonuje gest, robi coś, co było zadaniem niewolnika, sługi i to pozostawia nam jako swoją spuściznę. My mamy być sługami dla siebie nawzajem.

(Franciszek, fragment homilii podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, 17.04.2014r.)

Jeśli chcemy i mamy czas,można teraz przez chwilę porozmawiać na temat usłyszanego słowa, zwłaszcza z dziećmi.Można pytać dzieci, co zapamiętały z czytań, wyjaśnić krótko,co dziś świętujemy, czego nas uczy Jezus. Dorośli też mogą się podzielić.

2.Modlitwa powszechna

P:Powstańmy. Odpowiadając na wysłuchane przed chwilą Boże Słowo zanośmy nasze modlitwy do Ojca w niebie:

P:Powierzamy Ci,Panie Twój Kościół. Niech w tym trudnym czasie będzie dla świata znakiem jedności i miłości. Ciebie prosimy…W:Wysłuchaj nas Panie

P:Powierzamy Ci, Panie papieża Franciszka, biskupów, szczególnie biskupa Romana, naszych księży. Niech cieszą się Twoją bliskością i życzliwością ludzi. Ciebie prosimy…W:Wysłuchaj nas Panie

P:Powierzamy Ci,Panie chorych, zarażonych koronawirusem oraz wszystkich, którzy im pomagają i leczą.Błogosław ich, przywróć im pokój serca i zdrowie. Ciebie prosimy…W:Wysłuchaj nas Panie

P:Powierzamy Ci,Panie wszystkich młodych. Niech odważnie idą za Tobą i otwartym sercem odpowiadają na powołanie, szczególnie do kapłaństwa. Ciebie prosimy…W:Wysłuchaj nas Panie

P:Powierzamy Ci,Panie wszystkich zmarłych, także na skutek epidemii. Niech oglądają Twoje oblicze w niebie. Ciebie prosimy…W:Wysłuchaj nas Panie

P:Powierzamy Ci,Panie nas samych. Daj nam swego Ducha, byśmy wzajemnie się miłowali tak, jak Ty nas umiłowałeś. Ciebie prosimy…W:Wysłuchaj nas Panie

Można dodać własne intencje i wypowiedzieć je teraz głośno

P:Wysłuchaj Ojcze naszych próśb, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen

P:Przebaczając sobie wzajemne urazy, które może były między nami, przekażmy sobie znak pokoju. Przekazujemy sobie w rodzinie znak pokoju

3.Przyjęcie duchowo Komunii Św.

P:Ponieważ nie możemy być dzisiaj na Mszy Św.i przyjąć Jezusa pod postacią chleba, dlatego przyjmiemy Go teraz duchowo.Św. Teresa od Jezusa pisała: „Kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we Mszy Św., najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej… Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”. Na znak skruchy za nasze grzechy i adoracji uklęknijmy.

P: Otwórzmy swoje serca przed Jezusem, tak jakby On był tu teraz obecny w Najświętszym Sakramencie. Wołajmy wspólnie:

W:Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata obdarz nas pokojem

P:Niech każdy w swoim sercu wzbudzi pragnienie przyjęcia Jezusa w Komunii Św. Możemy w ciszy naszego serca mówić teraz: Przyjdź Panie Jezu (chwilka ciszy)

Módlmy się wspólnie:

P:Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie.Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego.Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę,nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie.

(Św. Alfons Liguori, Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, Lublin 2002, s. 13-14)

P:Powstańmy i dziękujmy Bogu za każde dobro. Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci,Panie

P:Dziękujemy Ci,Panie, że w Eucharystii zawsze jesteś z nami. W:Dziękujemy Ci,Panie

P:Dziękujemy Ci,Panie, że jest w nas tęsknota za pełnym uczestnictwem we Mszy Św.

P:Dziękujemy Ci,Panie za kapłanów, którzy sprawują dla nas sakramenty i głoszą Twoje słowo

P:Dziękujemy Ci,Panie za sakrament małżeństwa, naszą rodzinę, wspólnotę

P:Dziękujemy Ci,Panie, że dajesz nam siłę do przetrwania tych trudnych dni

P:Dziękujemy Ci,Panie za lekarzy, pielęgniarki i wszystkich, którzy teraz służą chorym

P:Powierzmy się opiece Maryi –naszej Matki: Zdrowaś Maryjo…

P:W imię Ojca i Syna,i Ducha Świętego. Amen

Każdy na sobie czyni znak krzyża, rodzice mogą teraz pobłogosławić swoje dzieci robiąc im na czole krzyżyk

Opracowanie: Ks. Szczepan Kobielus.

KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA


Poniedziałku – piątku w godz. 7:30 – 8:00

Poniedziałku – piątku w godz. 18:30 – 19:00

 

NIECZYNNA


W Pierwszy Piątek miesiąca

W niedzielę i święta przypadające w tygodniu

W dniu spowiedzi parafialnej

KONTAKT

ADRES


Koszarawa 100
34-332 Koszarawa

Tel.: 33 863 94 29

 

KONTO BANKOWE PARAFII


Bank Spółdzielczy Jeleśnia
nr: 54 8118 0002 0014 1077 3000 0010

TWITTER BP ROMANA

Copyright © 2017. Created by .