Aktualności

Dyspensa dla wiernych odnośnie Eucharystii i zasady udziału w nabożeństwach

 1. Dyspensa dla wiernych odnośnie Eucharystii i zasady udziału w nabożeństwach
Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Do Wielkanocy zostaje zawieszony obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, a pozostający w domu nie mają grzechu.
W związku z tym Biskup Roman Pindel zarządza, by na każdej Mszy Świętej, także niedzielnej, w kościele mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję.
Podobnie w przypadku chrztu, pogrzebu czy ślubu, w uroczystości może uczestniczyć tylko najbliższa rodzina, maksymalnie 50 osób.
Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa z udziałem wiernych, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Nabożeństwa można transmitować z kościoła, gdy istnieje taka możliwość, zachęcając do udziału w domu. 
 • Rekolekcje, Spotkania Duszpasterskie, Nabożeństwa
Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będą miały inny charakter. Nie będziemy gromadzić się w kościołach i szkołach. Rekolekcje zaplanowane w parafiach należy odwołać. Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które będą w naszych mediach diecezjalnych: Diecezjalnym Radiu Anioł Beskidów oraz stronie internetowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Szczegółowe informacje podamy na stronie diecezjalnej. Rekolekcje będą dostępne od 4. niedzieli Wielkiego Postu.
Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych wspólnot dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych. Rezygnujemy również ze spotkań o wymiarze międzyparafialnym i dekanalnym.
Odwołujemy wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym (np. plenerowe Drogi Krzyżowe, Pasje, spotkania, wykłady, dni skupienia), zaplanowane do świąt wielkanocnych.
 • Msza Święta 
Należy rozesłać wszystkimi możliwymi kanałami do wiernych parafii informację, że na Mszy świętej w kościele mogą być tylko osoby, które zamówiły daną intencję. Do przekazania informacji wykorzystać: stronę internetową, gablotę, drzwi kościoła, osoby posiadające autorytet w parafii, Radę Parafialną, szefów rejonów, animatorów grup parafialnych. 
Na drzwiach kościoła prosimy umieścić dobrze widoczną informację o następującej treści:
Podczas Mszy Świętej w kościele mogą znajdować się tylko osoby, które zamówiły intencję. Prosimy je, aby zgłosiły się w zakrystii.
Gdyby była taka możliwość, prosimy skontaktować się z rodziną zamawiającą Mszę Świętą i zalecić, aby przybyła do kościoła wcześniej. 
Księża powinni wyjść do ewentualnych wiernych znajdujących się przed kościołem, powitać ich, wyjaśnić zaistniałą sytuację, konsekwencje prawne, udzielić błogosławieństwa i poprosić o powrót do domów. Warto wytłumaczyć, zwłaszcza starszym i chorym, że zagrożenie jest poważne i powinni pozostać w domu. Nie należy robić wyjątków. 
W czasie trwania Mszy Świętej nie korzystamy z pomocy Służby Liturgicznej i organistów. Dotyczy to całego okresu epidemii. Msze Święte powinny być recytowane. 
Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
Należy zadbać o czystość naczyń liturgicznych oraz zmieniać bieliznę kielichową – szczególnie puryfikaterze – jak najczęściej (także ręczniczki od lavabo i vasculum).
Należy zwrócić uwagę na postawę przy ołtarzu. Dotykanie złożonymi rękoma nosa i ust może stanowić potencjalne zagrożenie, dlatego po umyciu i odkażeniu rąk należy trzymać je złożone i dotykać nimi tylko tego, co konieczne.
Bardzo prosimy o odkażanie klamek, ławek i miejsc szczególnie narażonych na rozprzestrzenianie się wirusa.
 • Komunia Święta
Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę.
Przed udzielaniem Komunii Świętej i po jej zakończeniu należy obowiązkowo, na oczach wiernych, umyć ręce mydłem i ciepłą wodą. 
Prosimy wytłumaczyć wiernym w jaki sposób przyjmować Komunię Świętą na rękę. Lewą dłoń kładziemy na prawej w kształcie krzyża tworząc tron. Kapłan kładzie Hostię na lewej ręce, wierny na oczach kapłana prawą ręką wkłada Hostię do ust.
Przy udzielaniu Komunii nie dotykać dłoni przyjmującego, aby uniknąć ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.
Przy udzielaniu Komunii Świętej w sposób tradycyjny w przypadku kontaktu z ustami przyjmującego (np. oblizanie placów) należy za każdym razem umyć ręce wodą i mydłem.
W parafiach, gdzie jest jeden kapłan najpierw udzielamy Komunii Świętej na rękę a potem w sposób tradycyjny. Gdy Komunię rozdaje większa ilość szafarzy, należy wyznaczyć odpowiednią liczbę udzielających na rękę i w sposób tradycyjny.
 • Sakrament Pokuty
Nie wolno organizować dodatkowych dni przedświątecznej spowiedzi świętej. Stanowi to bardzo duże zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa.
W okresie Wielkiego Postu należy stworzyć w każdej parafii takie warunki, aby wszyscy wierni zostali wyspowiadani:
 1. a) zwiększyć czas poświęcany na codzienne spowiadanie wiernych;
 2. b) spowiadać przed każdą Mszą świętą;
 3. c) należy dodatkowo spowiadać również w godzinach wieczornych (np. po wieczornej Mszy świętej).
Prosimy księży proboszczów o ciągłe przypominanie wiernym o konieczności wyspowiadania się wcześniej, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy do spowiedzi w Wielkim Tygodniu przyjdzie kilkaset ludzi i będzie trzeba regulować ilość wpuszczanych osób do kościoła (do maksimum 50 osób).
W konfesjonałach należy założyć mocne folie (jeżeli jest możliwość to z obu stron: penitenta i spowiednika) i przykleić je szczelnie taśmą. Folię należy wymieniać przynajmniej raz dziennie a nawet częściej. Osoba zmieniająca folię powinna czynić to w rękawiczkach.
Nie podawać stuły do ucałowania.
 • Sakrament Chorych
Chorych w domach odwiedzamy przede wszystkim na wypadek niebezpieczeństwa śmierci. Ograniczamy w ten sposób możliwość infekcji, która w przypadku chorych i starszych parafian grozi śmiercią. To kapłan, kontaktując się z wieloma osobami może być bezobjawowo zarażony. Stąd potrzeba najwyższej roztropności. 
Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego.
 • Pogrzeb
Należy uprościć obrzędy pogrzebu. W ten sposób chcemy zmniejszyć ryzyko zarażenia w gronie osób, które na pogrzeb przybywają z różnych stron, nieraz nie zważając na swój stan zdrowia i wiek, aby wypełnić powinność wobec bliskiego zmarłego. W uroczystościach pogrzebowych nie może brać udziału więcej niż 50 osób. Dotyczy to zarówno Kościoła jak i cmentarza.
Można na prośbę rodziny czy też zakładu pogrzebowego najpierw odprawić obrzędy na cmentarzu a dopiero później Msze Świętą w kościele. 
Prosimy również przypominać wiernym, aby na cmentarzu stali w bezpiecznej odległości od siebie albo zaproponować, by przybyli na cmentarz rozproszyli się stając po kilka osób przy grobach swoich bliskich.
 • Chrzest i Ślub
Uroczystości chrztu i ślubu odprawiamy tylko z udziałem najbliższej rodziny (do 50 osób). W przypadku chrztów, gdyby było więcej dzieci, sakramentu należy udzielać w grupach nieprzekraczających 50 osób. Sakramentu chrztu udzielamy poza Mszą Świętą.
 • Adoracja Krzyża i kult relikwii
Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie.
Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, można natomiast podejść do zakrystii i poprosić o wodę święconą lub poświęcenie przyniesionej wody.
 1. Posługa w ciągu dnia
Poza czasem Mszy Świętych w niedziele, święta i dnie powszednie, kościół powinien być otwarty. Można udzielać Komunii Świętej, namaszczenia chorych i spowiadać (przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności). Warto poprosić wiernych, żeby zajmowali miejsca w sposób rozproszony. W czasie modlitwy indywidualnej w kościele nie powinno być więcej niż 50 osób jednocześnie. Informację taką prosimy umieścić na tablicy ogłoszeń i na drzwiach kościoła.
Do minimum należy ograniczyć wizyty w kancelariach parafialnych. Prosimy zachęcić wiernych do kontaktu z kancelarią parafialną drogą telefoniczną. Prosimy podać numer telefonu oraz odbierać dzwoniący telefon, zwłaszcza w czasie godzin urzędowania kancelarii parafialnej.

KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA


Poniedziałku – piątku w godz. 7:30 – 8:00

Poniedziałku – piątku w godz. 18:30 – 19:00

 

NIECZYNNA


W Pierwszy Piątek miesiąca

W niedzielę i święta przypadające w tygodniu

W dniu spowiedzi parafialnej

KONTAKT

ADRES


Koszarawa 100
34-332 Koszarawa

Tel.: 33 863 94 29

 

KONTO BANKOWE PARAFII


Bank Spółdzielczy Jeleśnia
nr: 54 8118 0002 0014 1077 3000 0010

TWITTER BP ROMANA

Copyright © 2017. Created by .